Rozładunek Kajman Automatic

Maszyna Kajman Automatic posiada zabudowany żuraw hydrauliczny z chwytakiem

Na zdjęciu zaprezentowano rozładunek prasonożycy