Rozładunek Kajman Automatic z żurawiem hydraulicznym do złomu

Maszyna Kajman Automatic posiada zabudowany żuraw hydrauliczny z chwytakiem

Na zdjęciu zaprezentowano rozładunek prasonożycy do cięcia złomu Kajman Automatic. Maszyna posiada zabudowany żuraw hydrauliczny umożliwiający załadunek złomu i odbiór pociętego materiału. Eliminuje to konieczność stosowania koparki przeładunkowej.