Prasonożyce podczas pracy - przecinanie złomu stalowego

Dzięki zastosowaniu komory zasypowej z podawaniem, prasonożyce posiadają większą wydajnośc pracy

Prasonożyce do złomu posiadają dużą wydajność pracy. Urządzenie samodzielnie prasuje złom a następnie przecina go na zadany wymiar. Pocięty materiał może być odebrany przy pomocy zabudowanego chwytaka i przetransortowany do kontenera. Prasonożyce posiadają system centralnego rozdzielania smarowania.