Podajnik do szyny kolejowej

Podajnik umożliwiający szybkie dostarczanie szyny kolejowej do łamacza szyn

Podajnik szyny kolejowej - umożliwia szybkie dostarczenie szyny kolejowej do maszyny Kajman 1000 z zamontowanym łamaczem szyn kolejowych