Kajman 1000

Kajman 1000

Oznaczenie maszyny odpowiada długości noża : Kajman 1000 - nóż o długości 100 cm, Kajman 800 - 80cm, Kajman 600 - 60 cm itd.