Kajman Breaker


Kajman Breaker może pracować w trybie manualnym lub automatycznym. W trybie automatycznym minimalna długość przecinanej szyny to 35 cm. Maszyna może być wyposażona w system ogrzewania i chłodzenia oleju.