Przykładowy materiał przecinany na gilotynie do złomu


Przykładowe materiały przecięte na maszynie Kajman 800. C - profil 300 mm i szyna kolejowa.