Zadaszenie maszyny chroni operatora przed opadami atmosferycznymi i słońcem


Maszyny typu Kajman mog± być wyposażone w wiatę chroni±c± przed opadami atmosferycznymi i słońcem.