Koparka przeładunkowa do złomu


Koparka przeładunkowa z zamontowanych chwytakiem hydraulicznym do złomu.